I år setter KG-Teateret opp Herkules!

Vi viser en helt nyskrevet versjon av myten om Herkules i årets oppsetning. Her får du møte de 12 olympiske gudene som hadde stor makt og som tronet over menneskene – Zevs var den sterkeste og mektigste av dem alle. Zevs hadde en sønn, Herkules, halvt gud, halvt menneske, sterk som en okse og snill som et lam. Det var store forventninger til hva han kunne utrette – han var dømt til å bli en helt! Men alt gikk ikke på skinner for Herkules. For hva skjer når presset blir for stort? Og hva vil det egentlig si å være en helt? Skal man være stor og sterk, eller er omsorg og lidenskap for de rundt deg like viktig?

Av: Astrid Hamran Storrusten


Vi gleder oss til å se dere!